Malleable Iron Female Union - Bronze to Iron

Female Union Bronze to Iron
Part Number Size

14657439

1/2"

14657450

3/4"

14657461

1"

14657472

1¼"

14657483

1½"

14657494

2"